CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Satoshi cam kết cung cấp đến khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi mua hàng và sử dụng sản phẩm tại đây, trong đó bao gồm bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, Satoshi luôn tuân thủ nguyên tắc bảo mật dưới đây:

- Thông tin thu thập của khách hàng qua việc đặt hàng giao nhận (gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ…) một cách hợp pháp và minh bạch.

- Chỉ thu thập những thông tin cần thiết, đúng theo yêu cầu liên quan đến việc đặt và mua hàng tại Satoshi.

- Chỉ sử dụng thông tin đúng mục đích yêu cầu khi thu thập, nếu có mục đích khác thì phải được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật. Như việc kiểm tra đơn hàng khi được yêu cầu.

- Không chia sẻ thông tin ra bên ngoài, với bất kỳ tổ chức nào không liên quan.

- Trong một số trường hợp trong khuôn khổ cho phép, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ tại Satoshi. Khách hàng có quyền từ chối nhận thông tin ưu đãi trên.

- Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của khách hàng và thông tin mua hàng mãi mãi chỉ trừ khi khách hàng yêu cầu xóa thông tin.

- Tập trung đảm bảo thông tin khách hàng và điểm tích lũy luôn được cập nhật chính xác và liên tục.

Phương thức bảo vệ

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp, ngăn chặn hành vi lấy cắp và phát tán thông tin phạm pháp.

Cam kết bảo mật

Cam kết bảo quản thông tin cẩn trọng, đảm bảo nguyên tắc bảo mật của Satoshi và quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể kiểm tra điểm tích lũy cũng như đơn mua hàng của mình, và yêu cầu sửa đổi nếu như có sai sót.

Chúc quý khách có trải nghiệm tốt khi mua sản phẩm tại Satoshi.